Creaties

KOPERGIETERY

De komst van de Mediatafel (*) luidt het begin in van een nieuwe digitale laag op de werkingen va

KOPERGIETERY

In Mr and Mrs’s ropeyard
ropes were displayed by type,

KOPERGIETERY & iDROPS

Twee groepen kinderen uit twee Gentse wijken – Rabot & Sluizeken/Tolhuis/Ham - vertellen een

KOPERGIETERY

Sfeer en gezelligheid in donkere dagen!

KOPERGIETERY
A present-day Robin Hood takes the fight for the right to vulnerability, and gives a voice to a
KOPERGIETERY Theaterateliers

Binnen de Theaterateliers van KOPERGIETERY werd gedurende 5 maanden gewerkt rond de verwarrende g

KOPERGIETERY Theaterateliers

The youth dies.
Childhood dies.

KOPERGIETERY
Being lost.
No longer knowing where you are,
How you are,
Who you are.