HERFSTBLUES: jongeren aan het woord

HERFSTBLUES: jongeren aan het woord

Op zaterdag 24 november laat KOPERGIETERY, Kinderrechtencommissariaat, Gezinsbond en Lut Celie (de Bleekweide) jongeren aan het woord over ‘prikkels’, zowel in positieve als negatieve zin. 

Verlangens, vragen, twijfels en onzekerheid m.b.t. de eigen lichamelijkheid en die van een ander, zijn belangrijke topics in onze maatschappij. Selfiecultuur, jezelf blootstellen, zelfverminking, passioneel sporten, grensoverschrijdend gedrag, het kiezen voor tattoos of piercings,… hoe staan jongeren hiertegenover? Welke positieve en negatieve ontwikkelingen ervaren ze zelf of in hun omgeving? Wat is genot? Wat is fysieke pijn? Wanneer wordt het ‘te’ veel?
Een gesprek onder jongeren die enkele gevoelige onderwerpen bespreekbaar willen maken. 

Rondom dit jongerendebat, gebeurt er nog veel moois. Actrice/theatermaakster Karlijn Sileghem werkt met een kind uit de Theaterateliers naar een kort toonmoment toe. We betrekken tevens waardevolle buurt- en schoolprojecten die aansluiting vinden op het thema.

 

GRATIS, reserveren aangewezen

Deze special kadert binnen het jaarproject PRIKKELS tussen pijn en passie

Voor wie de Gentse vzw 'De Bleekweide' niet kent: in de Bleekweide kunnen kinderen en jongeren terecht op moeilijke momenten in hun leven. Luisteren, erkenning, hartsverbinding, samen op weg gaan, zoeken naar mogelijkheden om te leren omgaan met het moeilijke zijn kernwoorden voor de Bleekweide.