ateliers

Sinds de start van KOPERGIETERY (dat toen nog Speelteater Gent heette) in 1978 worden Theaterateliers opgezet voor jonge mensen van 8 jaar tot ongeveer 18 jaar.

Ieder seizoen zijn er een 150-tal kinderen en jongeren die, in kleine groepen, aan een project werken onder leiding van regisseurs, musici, choreografen, videasten en/of theaterdocenten.

Deze projecten verschillen in duur, opzet, naar inhoud en vorm, maar allemaal komen ze tot stand onder leiding van ervaren mensen. En sommige projecten groeien uit tot ‘volwaardige’, reizende producties

Er wordt niet gewerkt volgens een ‘methode’ of een educatief programma. Ateliers zijn werkplaatsen. Plekken waar kinderen en jongeren, samen met een docent/artiest aan het werk gaan in een bruisend en voedend proces. Wederzijdse inspiratie en het ontwikkelen van eigen mogelijkheden, daar gaat het om, en ook het verwerven van inzichten. Inzichten in wat theater kan zijn, in wat zich afspeelt in de wereld.

 

WAT STAAT ER SEIZOEN 2016-2017 IN DE THEATERATELIERS OP STAPEL?

De theaterateliers starten op za 3 of wo 7 september.

 

° BLOK EEN: Wildemannen WoesteWijven / OP LOCATIE (september)

In het eerste blok werken de Theaterateliers naar de tweede editie van het festival Wildemannen WoesteWijven toe. Alle atelierkinderen en -jongeren nemen namelijk deel aan het kinderkunstenfestival. Ze bezetten de stad en werken op diverse locaties. Wild en woest gaan ze aan de slag met de vibraties van de stad. Van Prutparken tot eco-elektrische wezens, van human bicycles en het ‘belletje-trek’-straatje tot imaginaire straatwerkers en een Jacob van (H)artevelde liefdeskoor. Op 1 en 2 oktober kan u onze atelierkinderen vinden onder, langs, tussen en op de straatstenen van de Gentse binnenstad.

° BLOK TWEE: Onder-Boven-Tussen-Op-Voor-Naast  / ONDERZOEK (oktober-november)

Na het thema ‘theater en performance op locatie’ sluiten alle ateliergroepen in Blok 2 zich op in de atelierruimtes voor een korte periode van 6 ateliers. Kinderen/jongeren en docenten voeren een theatraal onderzoek naar alles wat onder-boven-tussen-op-voor of naast een podium valt. Eind november worden er (interne) inkijkmomenten georganiseerd.

° BLOK DRIE: This is how we talk / PODIUM (januari tot mei)

In het laatste, lange blok van seizoen 2016-2017 werken de ateliers intensief rond het thema communicatie en verstaanbaarheid. In tijden van algehele spraakverwarring gaan we op zoek naar hoe we ‘echt’ contact maken. Wat doen we als we mekaar niet verstaan, mis begrijpen,  te luid roepen of te zacht fluisteren? Wat doen we zonder woorden? Welke waarheid ligt in de stilte verborgen? Is een gebaar wel krachtig genoeg?

Gedurende 16 ateliers stoomt elke ateliergroep zich klaar om een afgewerkt toonmoment te presenteren tijdens het Wild Weekend (za 20 & zo 21 mei 2017).

 

PRAKTISCH

De Theaterateliers voor seizoen 16-17 gaan van start op za 3 of wo 7 september 2016; naast de reguliere ateliers die het hele seizoen doorlopen zijn er VAKANTIE-ATELIERS speciaal voor ‘nieuwkomers’ (zie ook 'Goed om weten'!). De exacte data van een toekomstig vakantIe-atelier worden hier gecommuniceerd eens ze vastliggen.

 -- VAKANTIE-ATELIER AUGUSTUS 2017 -- 

Heb je zin om theater te spelen, je lijf te laten bewegen, te improviseren, je fantasie op de spits te drijven en andere creatieve zielen te ontmoeten? Dan zijn de vakantie-ateliers misschien iets voor jou! KOPERGIETERY werkt samen met docenten uit verschillende kunstdisciplines, en biedt zodoende een mix van podiumateliers aan. 
De ateliers worden per leeftijdsgroep gegeven.

In augustus 2017 vinden de ateliers plaats van 22 t/m 25 augustus, telkens van 10u tot 12u of van 14u tot 16u.

VOORMIDDAG
groep 1  8-10 jaar :  10u tot 12u
groep 2  10-11 jaar:  10u tot 12u 
groep 3  11-12 jaar : 10u tot 12u

NAMIDDAG
groep 4   8-10 jaar: 14u tot 12u 
groep 5   13-15 jaar: 14u tot 16u 
groep 6   16-18 jaar: 14u tot 16u 
extra groep  12-14 jaar: 14u tot 16u

INSCHRIJVEN/INFO (van 1 juli tot 17 augustus is niemand aanwezig):  
Stuur een mail naar theaterateliers@kopergietery.be met je gegevens (naam kind, leeftijd) en voor welke groep je wenst in te schrijven. Je inschrijving is pas effectief, als je vanuit KOPERGIETERY een bevestiging ontving. Betalen kan dus ook pas na ontvangst van inschrijvingsbevestiging. 

KOSTPRIJS: 75 €  (UiTPas Gent wordt aanvaard)

Ook al zijn de ateliers volzet, het loont de moeite contact op te nemen rond half augustus. Mogelijks vielen er inschrijvingen weg. Vanaf 17 augustus is het onthaal opnieuw bereikbaar.

 

GOED OM WETEN

De wekelijkse theaterateliers zijn helaas reeds volzet. Daarom organiseert KOPERGIETERY tijdens schoolvakanties regelmatig vakantieateliers, zodat nieuwe kinderen het huis en de werking kunnen leren kennen.

Indien er plaatsen vrijkomen binnen de wekelijkse ateliers, kan een kind - die deelnam aan de vakantieateliers - doorschuiven naar de wekelijkse. Als uw kind daar zin in heeft, is het belangrijk dit te melden zodat je kind op de wachtlijst staat!

Dit is echter geen wachtlijst met nummertjes,…  We selecteren de nieuwe kinderen/jongeren op basis van hun leeftijd (in sommige leeftijdsgroepen komen er meer plaatsen vrij dan in andere) en hun profiel (hoe ze binnen de bestaande groepen zouden functioneren). We vertrekken dus heel erg van de persoonlijkheid van de kinderen in de (bestaande) groep en dat bepaalt mee de instroom in de ateliers. Niet vergeten: énkel kinderen die reeds een vakantieatelier volgden, komen in aanmerking.

De wekelijkse theaterateliers vinden plaats in de KOPERGIETERY (Blekerijstraat), meestal op  woensdagnamiddag, soms zaterdagvoormiddag.  De wekelijkse Rabotateliers in KG RABOT (Vlotstraat) vinden plaats op dinsdag na school. In de Rabotateliers werken we met kinderen uit de wijk Rabot.

 

CONTACT

 

DOCENTEN 2016 - 2017

Lien Maes, Simon D’Huyvettter, Tijs Verbrugge, Fée Roels, Bert Dobbelaere, Isabel Vervoort, Pascal Buyse, Anouk David, Simon Baetens, Griet Herssens, Mahlu Mertens, Griet Dobbelaere, Dominique Collet, Seppe Baeyens, Luanda Casella, Karlijn Silegem, Koen Boesman, Tim Van Nuffel, Jotka Bauwens, Lenneke Rasschaert, Hanne Vandersteene, Jozefien Mombaerts (stage), Soetkin Vervaet, Bart Maris, Dahlia Pessemiers-Benamar