KG Rabot

(c) Kopergietery
(c) Kopergietery
(c) Kopergietery

De artistieke expertise van KOPERGIETERY wordt sinds 2009 ook ingezet in de Gentse volkswijk Rabot, waar KOPERGIETERY haar tweede theaterzaal heeft: KG RABOT. De wijk Rabot geldt als één van de armste wijken in de stad en kent een hoge concentratie aan diverse nationaliteiten.

Via wijkgerichte artistieke projecten zoekt KOPERGIETERY aansluiting met de bewoners; dit gebeurt vooral door samen te werken met wijkorganisaties en/of (wijk)kunstenaars. Zo realiseerde KOPERGIETERY samen met de daar gevestigde Freinetschool Mandala enkele dramaprojecten (Zingeling, Jong Geweld,... ) en het literaire project Soepletters.  Voor Soepletters werden alle klassen van de lagere school ingezet, met als resultaat een Nederlands leesboek op maat van de - vaak anderstalige - kinderen.
Naast dergelijke artistieke projecten, worden er ook wekelijks Theaterateliers georganiseerd voor kinderen uit de wijk. Doel is om hen te laten kennis maken met theater, en – wie wil – te laten doorstromen naar de reguliere theaterateliers.

Sinds juni 2012 heeft de wijk een eigen buurtrestaurant (eetcafé Toreke) waarvoor KOPERGIETERY helpt in de culturele programmatie.

De RABOTATELIERS (theaterateliers voor kinderen en jongeren uit de wijk) starten voor seizoen 2016-2017 in oktober. In samenwerking met de wijkscholen, kinder- en jongerenwerking El Paso en Brede School Rabot organiseert KOPERGIETERY wekelijks ateliers voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Thematisch volgen deze ateliers dezelfde inhoudelijke insteek als de reguliere wekelijkse ateliers in de KOPERGIETERY (Blekerijstraat). De Rabotateliers kennen - net zoals de reguliere ateliers – een publiek toonmoment tijdens Wild Weekend (mei 2017).

Net zoals voorgaande jaren, presenteert KOPERGIETERY twee keer per jaar CinéRABOT i.s.m. eetcafé Toreke. CinéRABOT is een gezellige woensdagnamiddag met een familiefilm, voorafgegaan door een bijzondere kortfilm en gevolgd door een fijn culinair extraatje voor de kinderen. Op wo 2 november 2016 gaan we voor een extended version met speciale aandacht voor jongeren. In samenwerking met Filemon, het internationaal kinderfilmfestival van Brussel, presenteert KOPERGIETERY films voor zowel familie- als jongerenpubliek. Om 15u: CinéRABOT voor families en kinderen 6+. Om 18u: CinéRABOT XXL met de langspeelfilm ‘HORDUR’ voor jongeren vanaf 13 jaar. Nadien volgt een nagesprek met de filmregisseur. De tweede CinéRABOT van het seizoen zal plaatsvinden op wo 1 maart 2017.

Verder presenteert KOPERGIETERY gedurende het jaar verscheidene VOORSTELLINGEN in theaterzaal KG RABOT. KOPERGIETERY stelt deze multifunctionele zaal ook zoveel mogelijk open voor andere organisaties. Zo wordt er elke woensdag gratis boksles gegeven door Jurgen Haeck. Elke donderdag kunnen kinderen en jongeren er dan weer terecht voor ‘open jamlessen breakdance’ tussen 19u en 22u door Together We Stand (Sam De Waele en/of Karim Kalonji).

 

SPECIFIEKE PROJECTEN 2016 – 2017:

CULTUURPROJECT i.s.m. Stad Gent & STIBO Mandala

In samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de stad Gent, start de schepen van onderwijs Elke Decruynaere een cultuurproject op in de buitenschoolse opvang. Aan KOPERGIETERY werd gevraagd theaterateliers in te richten. Op 29, 30 en 31 augustus 2016 zullen twee theaterdocenten werken met een groep kinderen uit de STIBO Mandala.

MUZIKAAL/THEATRAAL ONDERZOEK i.s.m. de Handelsbeurs

Blazen en zuchten.
Muziek en theater.

Met als inzet: de lucht uit onze longen.

KOPERGIETERY & de Handelsbeurs bundelen hun krachten voor een artistiek onderzoek met 2 muzikanten, 3 theatermaaksters/docenten en een 20-tal kinderen. Tussen oktober en november 2016 werken muzikanten Bart Maris en Frederik Croene met een groep kinderen uit de wijk Rabot. Tegelijk werken theatermaakster Dominique Collet (KOPERGIETERY) en de jonge wolvinnen Ahanna en Kalinka met een tweede groep kinderen uit een nog te bepalen Gentse wijk. Samen onderzoeken ze hoe ze theater kunnen maken zonder rekening te houden met de specifieke regels van het theater.

“We gebruiken enkel ons lichaam en de lucht uit onze longen. We gaan al improviserend aan de slag en laten ons inspireren door protestmarsen, verzetskoren, slogans, leuzen en blaasorkesten. We theatraliseren onze verzuchtingen. We verklanken onze gedachten.”

Na 6 ateliers wordt een publieke inkijk in het onderzoek georganiseerd.

BIJ DE BUREN

Voor de tweede maal werkt KOPERGIETERY mee aan het voorlees/theaterproject ‘Bij De Buren’.
Met Bij De Buren laat theater Luxemburg (Borgerhout) kinderen en hun families proeven van theater. Het participatieproject is voor velen een eerste kennismaking met theater. Met een koffer vol grote prentenboeken gaan twee duo’s acteurs op stap. Ze vertellen en spelen een voorstelling in de theaterzaal KG RABOT en brengen deze nadien in de huiskamers van buurtbewoners.  ‘Bij De Buren’ is een samenwerking van theater Luxemburg, Brede School Rabot en KOPERGIETERY.

De introductievoorstellingen vinden plaats op ma 21, di 22 en wo 23 november 2016.

HIJ KOMT... HIJ KOMT...

Op zondag 4 december zint KOPERGIETERY op een Sinterklaasfamiliefeest in KG RABOT. Meer informatie volgt.

 

 

CONTACT

Tine Theunissen * tine@kopergietery.be - 09 266 11 49