SCHOLEN

DOWNLOAD Scholenbrochure kleuter- en lager onderwijs 2017-2018
DOWNLOAD Scholenbrochure secundair onderwijs 2017-2018 
DOWNLOAD Inschrijfformulier 2017-2018 

De inschrijvingen op schoolvoorstellingen worden eind mei verwerkt. Dien dus ten laatste op 26 mei 2017 uw formulier in!
Je aanvraag is pas effectief na bevestiging vanuit KOPERGIETERY.

 

***

Naast de vele voorstellingen die we in schoolverband organiseren, maakt KOPERGIETERY zich ook sterk in het opzetten en ondersteunen van allerlei initiatieven die de brug slaan naar onderwijs.

Met deze initiatieven wil KOPERGIETERY tegemoetkomen aan de dringende vraag en behoefte van leerkrachten (in spe) – en bij uitbreiding van alle mensen die in de onderwijspraktijk staan – om een dieper inzicht te verwerven in de podiumkunsten. Daarenboven willen we hen stimuleren om deze inzichten over te dragen aan kinderen en jongeren. Uiteraard gaat het daarbij om veel meer dan het verstrekken van informatie over eigen producties en gastvoorstellingen. 
KOPERGIETERY maakt al jaren werk van een degelijke en frisse educatieve omkadering van wat in huis wordt gemaakt en getoond. Zo wordt er bij elke productie een infoavond voor de leerkrachten georganiseerd en een uitgebreide infomap voorzien zodat de voorstelling met de leerlingen naar behoren kan worden omkaderd. Deze informatiemappen kan u downloaden via de betrokken voorstellingspagina.

Ook wordt op het einde van elk theaterseizoen (in mei of juni) een informatie-avond gehouden waarbinnen het aanbod aan schoolvoorstellingen voor het komende seizoen wordt toegelicht aan leerkrachten. We raden u aan hierop aanwezig te zijn. Voor schoolvoorstellingen wordt er met inschrijvingen gewerkt. De scholenverantwoordelijke van KOPERGIETERY verwerkt alle aanvragen eind augustus om midden september elke klas te laten weten naar welke voorstelling ze al dan niet kunnen gaan. Helaas is de vraag naar voorstellingen vaak groter dan het aanbod, dus we vragen alle leerkrachten tijdig een aanvraag in te dienen!
Wordt u nog niet uitgenodigd op deze informatie-avond en/of ontvangt u de aanbodbrochure niet?
Meld u dan zeker aan via onderstaande contactgegevens.

Geïnteresseerde scholen kunnen ook steeds in de KOPERGIETERY terecht voor een gratis rondleiding in het theaterhuis.

 

Specifieke projecten 2015-2016

TRAJECT BIJZONDER ONDERWIJS
KOPERGIETERY zet dit seizoen extra in op de samenwerking met het buitengewoon onderwijs. Jaarlijks werken KOPERGIETERY en WOCK samen voor het ‘meterklasje’. 
Dit seizoen kozen we voor basisschool De Rozemarijn (Drongen). Een meterklasje woont gedurende het schooljaar verschillende voorstellingen bij, krijgt diverse dramaworkshops op school en een unieke blik achter de schermen van KOPERGIETERY: zo zal de klas repetities bijwonen, gesprekken met theatermakers voeren en een rondleiding door het gebouw krijgen.

Naast het meterklasje, werkt KOPERGIETERY in 2015-2016 samen met de kunsteducatieve organisatie De Conventie met als doel inclusieve dans- en theaterateliers uit te bouwen. 

INCLUSIEVE DANS- EN THEATERATELIERS
KOPERGIETERY en De Conventie slaan de handen in elkaar om dans- en theaterateliers te organiseren voor kinderen en jongeren met een beperking. Tijdens het eerste semester van het schooljaar 2015-2016 zullen er workshops dans en theater georganiseerd worden op verschillende Gentse scholen Buitengewoon Onderwijs. In het voorjaar van 2016 zullen er enkele inclusieve dans- en theaterateliers plaatsvinden in de KOPERGIETERY, dit in samenwerking met de reguliere Theaterateliers. Op deze manier proberen we een brug te slaan tussen kinderen en jongeren met en zonder een beperking. Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Hart voor Handicap.

De Conventie is een kunsteducatieve organisatie die dans en theater aanbiedt aan àlle kinderen en jongeren. De Conventie wil zich ontwikkelen tot een creatieve, inclusieve plek. Hiertoe bouwde de vzw een eigen atelierwerking uit specifiek voor kinderen en jongeren met noden op sociaal-emotioneel vlak. Verder geeft De Conventie bijscholingen rond danseducatie aan leerkrachten en richtte zij een dansschool op in Lovendegem.

Hieronder vind je een inkijk in een atelier voorjaar 2016:

 

CONTACT

De verantwoordelijke voor de scholenwerking is Ellen Preckler:
09 266 11 42
scholen@kopergietery.be

De scholenwerking heeft ook een pagina op facebook: klik hier.