Juist is Juist

KOPERGIETERY onderschrijft de 10 dimensies van goed bestuur met een uitvoerig huishoudelijk reglement en bijhorend mandatenrooster.

KOPERGIETERY sluit zich met het interne reglement ‘Fair Practice’ aan bij de principes en afspraken zoals geformuleerd op Juist is Juist. Juist is Juist definieert heldere en eerlijke principes en praktijken voor samenwerkingen in de kunstensector. Elke vaste medewerker kent en onderschrijft dit interne reglement en gebruikt het als richtlijn bij onderhandelingen met freelance medewerkers.

KOPERGIETERY heeft een bijlage toegevoegd aan het arbeidsreglement over integriteit en grensoverschrijdend gedrag. Deze procedures dragen bij tot het welzijn van de werknemers en vormen een aanvulling bij de algemene werkwijze om psychosociale risico’s te beheersen.