KOPERGIETERY

KOPERGIETERY is een creatiehuis voor een jong publiek,
met een focus op theater, dans en muziek. 

Een huis waar kinderen en jongeren in contact komen met kunst.
Een huis waar kunstenaar en kind samen creëren en elkaar wederzijds inspireren. 
Een huis dat voorstellingen creëert, gastgezelschappen inviteert en theaterateliers organiseert. 

 

KOPERGIETERY, EEN KORT PORTRET

Speelteater Gent werd in 1978 opgericht door Eva Bal. Zij was door het toenmalige Ministerie van Cultuur gevraagd om het jeugdtheater een nieuw élan te geven. Dit was voor haar het startschot tot het realiseren van een oude droom: een ‘dramacentrum voor kinderen en jongeren’, een plek voor talent op de rand van het nest, een open huis voor jonge kunst waarbij theater voor en door jonge mensen centraal staat.
Van 1979 tot 1994 maakte Speelteater Gent producties en zette het wekelijkse theaterateliers op met kinderen en jongeren. De receptieve werking - het ontvangen van gastgroepen - verdween door gebrek aan middelen in de koelkast. Gedurende die vijftien jaar zocht het gezelschap ook naar een geschikte plek om zich te nestelen. Pas in 1993 werd dit ‘nest’ gevonden. Op een steenworp van het Gentse stadscentrum, in een wijk waar veel migranten wonen, stond een verlaten fabrieksruimte in bedenkelijke staat: De Kopergietery. De naam verwijst naar de oorspronkelijke bestemming van het ruim 100 jaar oude pand: tot 1945 was het een fabriek waar koper werd gegoten.

In maart 1994 werd de Kopergietery feestelijk geopend. Met de opening kon eindelijk de derde, receptieve pijler worden gerealiseerd: het uitnodigen van gezelschappen uit het binnen- en buitenlandse (jeugd)theatercircuit.
In 2001 krijgt Speelteater Gent/de Kopergietery officieel een nieuwe naam: KOPERGIETERY. In 2004 draagt Eva Bal de artistieke leiding over aan Johan De Smet. Eva blijft actief als theatermaakster.

September 2009 betekent een nieuwe mijlpaal in de werking van KOPERGIETERY. Vanaf dan engageert KOPERGIETERY zich in het stadsvernieuwingsproject 'Bruggen naar Rabot'. Op vraag van de Stad Gent zal KOPERGIETERY de jonge bewoners van deze Gentse wijk betrekken bij haar theaterwerking.
In het vernieuwde ‘Toreke’ (een gebouwencomplex waarin de freinetschool Mandala en sinds 2012 Eetcafé Toreke gevestigd zijn), werd een gloednieuwe theaterzaal gebouwd: KG RABOT. In en rond dit tweede creatie- en speelplatform, wordt de Rabotwerking uitgebouwd.

KOPERGIETERY CREËERT

Ieder seizoen creëert KOPERGIETERY 3 tot 5 nieuwe voorstellingen voor diverse leeftijden met een cast van professionele acteurs en/of dansers. Maar vaak ook met kinderen en jongeren uit de Theaterateliers.
De creaties van KOPERGIETERY kenmerken zich door een grote authenticiteit. De makers vertrekken zelden vanuit bestaand tekstmateriaal; ze creëren vanuit zichzelf, op zoek naar  eigen woorden, eigen beelden, een eigen taal. KOPERGIETERY investeert ook in jonge makers: ze krijgen een platform om hun eerste voorstelling te creëren, en stromen nadien vaak door naar eigen of andere theaterstructuren.

KOPERGIETERY gaat tevens regelmatig samenwerkingen aan met andere gezelschappen en creatiehuizen zoals bijvoorbeeld kabinet k (Bab(b)el en unfold), Mambocito Mio (Gebroken dromen), Vélo Theatre (Eerste sneeuw) of New International Encounter (Twist).

KOPERGIETERY REIST

KOPERGIETERY toert veelvuldig met haar creaties in Vlaanderen en in het buitenland.
KOPERGIETERY hecht veel belang aan internationale samenwerkingsverbanden en heeft een uitgebreid internationaal netwerk van festivals en cultuurhuizen.

Sinds haar ontstaan reisde het huis naar Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Portugal, Spanje, Zwitserland, Zweden, Denemarken,  Nederland, Polen, Turkije, Schotland, Letland, Rusland, USA (New York, Seattle, Alabama, Washington), Curaçao, Finland, Griekenland, Canada ( Montréal en Toronto),  Kroatië, Singapore, Zuid-Korea, Japan, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en Australië (Sydney).

KOPERGIETERY ONTVANGT

KOPERGIETERY nodigt jaarlijks vele gastgezelschappen uit in haar zalen in Gent.  Binnen een diversiteit aan kunstvormen wordt er gekozen voor uitdagend, eigentijds werk van zowel ervaren als beginnende makers. Geregeld plaatst KOPERGIETERY ook een internationaal gezelschap of maker in de kijker met wie een artistieke verwantschap bestaat.

Daarnaast presenteert KOPERGIETERY ook ‘specials’: dit zijn ‘minifestivals’ rond specifieke kunstvormen of thema’s, met presentatie van zowel eigen werk als van gastproducties. 

KOPERGIETERY Theaterateliers

De ateliers zijn het hart van KOPERGIETERY.  Ieder seizoen gaan ongeveer 130 kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar met een professionele docent/artiest wekelijks aan het werk. Dit werkproces draait om wederzijdse inspiratie, het ontwikkelen van vaardigheden en eigen mogelijkheden en het verwerven van inzichten. Inzichten in wat theater en kunst kan zijn. Inzichten in wat zich afspeelt in de wereld.
Invalshoeken, kunstvormen, de samenstelling van de groepen en het docententeam wisselen regelmatig, waardoor een bruisende dynamiek ontstaat. De ateliers trachten elk seizoen minsten één resultaatgericht project op te zetten. De projecten die in de schoot van de ateliers ontstaan en op artistiek vlak hoge toppen scheren, worden vaak uitgewerkt tot volwaardige voorstellingen. Pubers Bestaan Niet, Rennen en Shelter zijn hiervan enkele voorbeelden.

Ook in KG RABOT worden wekelijks theaterateliers georganiseerd. Twee docenten werken er met een bonte mengeling kinderen uit de wijk Rabot.

KOPERGIETERY Rabot

De artistieke expertise van KOPERGIETERY wordt sinds 2009 ook ingezet in de Gentse volkswijk Rabot, waar KOPERGIETERY haar tweede theaterzaal heeft. De wijk Rabot geldt als één van de armste wijken in de stad en kent een hoge concentratie aan diverse nationaliteiten en een zeer grote bevolkingsdichtheid met vele jonge gezinnen.

Via wijkgerichte artistieke projecten zoekt KOPERGIETERY aansluiting met de bewoners; dit gebeurt vooral door samen te werken met wijkorganisaties en/of (wijk)kunstenaars. Zo realiseerde KOPERGIETERY samen met de daar gevestigde Freinetschool Mandala enkele dramaprojecten (Zingeling, Jong Geweld) en het literaire project Soepletters. Voor Soepletters zijn alle klassen van de lagere school ingezet, met als resultaat een Nederlands leesboek op maat van de - vaak anderstalige - kinderen. Naast dergelijke artistieke projecten, worden er ook wekelijks Theaterateliers georganiseerd voor kinderen uit de wijk. Doel is om hen te laten kennis maken met theater, en – wie wil – te laten doorstromen naar de reguliere theaterateliers in de Blekerijstraat.

Sinds juni 2012 heeft de wijk een eigen buurtrestaurant (eetcafé Toreke) waarvoor KOPERGIETERY helpt in de culturele programmatie.

KOPERGIETERY Scholenwerking

KOPERGIETERY presenteert haar eigen producties en gastvoorstellingen aan een uitgebreid scholenpubliek van kleuter- tot secundair onderwijs en kunst-en hoger onderwijs . De scholenwerking beoogt een intense betrokkenheid van de leerlingen en leerkrachten bij alles wat in huis wordt gemaakt en getoond. Daartoe maakt KOPERGIETERY werk van een degelijke omkadering per voorstelling. Nieuw is ons inspiratieplatform KIOSK. Dit is ons open webplatform met informatie over onze eigen creaties, toegankelijk voor iedereen. Op KIOSK vind je achtergrondinfo, inspirerende opdrachten, interviews met makers en spelletjes die je thuis of in de klas kan spelen.  

Daarnaast zet KOPERGIETERY diverse cultuur-educatieve projecten op die tegemoetkomen aan de behoefte van leerkrachten (en leerkrachten in spe) om een dieper inzicht te verwerven in de podiumkunsten, een inzicht die ze kunnen overdragen aan hun leerlingen. 

DE VRIENDEN VAN KOPERGIETERY

In 2016 werd 'De vrienden van KOPERGIETERY' opgericht, een open flexibele structuur van sympathisanten die onder de vleugels van de eigen werking opereert. De vrienden van KOPERGIETERY ondersteunen de missie van KOPERGIETERY om alle kinderen te laten deelnemen aan onze werking, hetzij als publiek, hetzij als creator. De financiële bijdrages van haar leden wordt in de eerste plaats aangewend voor (KOPERGIETERY)projecten gericht op kinderen die zelf minder of helemaal niet in de mogelijkheid zijn om aan kunst te participeren. Iedereen kan vriend worden, ook bedrijven of organisaties. Alle info en mogelijke formules vindt u hier.

KOPERGIETERY & GreenTrack

KOPERGIETERY is lid van GreenTrack, een transitienetwerk binnen de Gentse cultuursector om de sector duurzamer en ecologischer te maken. KOPERGIETERY tracht op een zo ecologisch mogelijke manier haar dagdagelijkse theaterwerking te organiseren. Dit doet het huis door onder andere seizoensgebonden, lokale producten te gebruiken voor de catering, infrastructuuraanpassingen te doen die het energieverbruik verder doen dalen, binnen decorbouw zoveel mogelijk te werken met duurzame en ecologische materialen en producten.

 

Producties door de jaren heen…

1979-1980: De Vier Aymijnskinderen (Eva Bal), Tijdelijk geschift (Eva Bal), Spring (Eva Bal) // 1980-1981: Neusjes (Eva Bal), Pas maar op of anders (André Vermaerke), Merci en Bedankt (Rebecca Van Leeuwen, André Vermaerke) // 1981-1982: Vogelvrij (Eva Bal), Tot we kwaad worden (Moniek Bellens), Soort zoekt soort (André vermaerke), Reinaert de Vos (Eva Bal) // 1982-1983: Malle Manne Mannetjes (Loek Sijbers en Frans Vander Aa), Grootmoeder beklimt de regenpijp (André Vermaerke), Hoogtevrees (André Vermaerke) // 1983-1984: De Boot (Eva Bal) // 1984-1985: Het bedrijf (Eva Bal, Dirk Pauwels), Dolle Domme Dametjes (Frans Vander Aa) // 1985-1986: Struikrovers (Eimert Vermeulen), Fragment (Erik de Volder), Koningen (Eva Bal) // 1986-1987: Nacht in februari (Craig Weston), Adriaan Mole (Eva Bal, André Vermaerke), Enfantillages (André Vermaerke) // 1987-1988: Wie troost Muu? (Eva Bal), David en Goliath (André Vermaerke),  Escapade (Elisabeth Van Dooren) // 1988-1989: De Mompelaar en de liefde (Eva Bal), Distance of the Moon (Craig Weston), Odysseus (Roel Twijnstra  ) // 1989-1990: Een meeuw met een snorretje (Koos Elfering), De Bergamot (Eva Bal), Bezint ... begint ... Hoge Bomen Wind !   (Eva Bal),  Aan de rand van het ontstaan  // 1990-1991: Zomerdag  (Mia Grijp), Krijtkring (Eva Bal), Hoge Bomen Wind ! 2 (Eva Bal), Landschap van Laura (Eva Bal, Paul Carpentier, Alain Platel), Jacques de fatalist en zijn meester (Paul Carpentier), Een deux-pièces (Charlotte Riem Vis) coproductie De Werf Brugge, poëtische schets rond het thema "water" (i.h.k.v. 60/40 viering) // 1991-1992: Kaïet Kaïet (Paul Carpentier en Arne Sierens), De Tuin (Eva Bal, Alain Platel), Het verschrikkelijke leven van Jonathan Smits (Maddy Kok) // 1992-1993: Royaal Lyrisch  (Ives Thuwis), Guillaume Thomas, de leugenaar (Paul Carpentier), Project Holland Festival (Eva Bal), Workshop productie i.s.m. Teatro o’ bando (Portugal, Huis aan de Amstel (NL), Teatro dell’ Angelo (I), Württembergische Landesbühne Essingen // 1993-1994: Achter Glas (Eva Bal), Baardvrouwen (Eric De Volder), Verliefd/Verloren (Eva Bal - choreografie Ives Thuwis), Mirad, een jongen uit Bosnië (Eva Bal en Paul Carpentier), The Right Shoes/Prave Cipele i.s.m. Huis aan de Amstel (NL), Teatro o’ bando (P), Teatro dell’ Angelo (I) en Staatstheater Braunschweig Theaterspielplatz (D) (Eva Bal, Liesbeth Coltof) // 1994-1995: Mijnheer Bach! Mijnheer Bach! (Eva Bal), Oz, De Wijze (Paul Carpentier), Wild (Luc Frans), De heuvels van Blauw (Rieks Swarte) // 1995-1996:  Charlotte (Luc Frans - choreografie Ives Thuwis), Winters (Eva Bal - muziek Paul Carpentier) i.s.m. PaardenKathedraal Utrecht, Alleen. Alleen (Ives Thuwis) // 1996-1997: Een dag van Koper (Eva Bal en Ineke Nijssen), Lenz (naar Bas Zuyderland), Voetstappen in de nacht (Eva Bal - videofilm Vincent Bal - muziek Johan De Smet), Littekens en Bergman (Tanya Hermsen) // 1997-1998:  Zéér Volle Maan (Johan De Smet), Komosha (Johan De Smet), Feest (Gonnie Heggen), Een dag van Koper (coaching Erik De Volder, Janni Van Goor, Janine Brogt, Allan Marriott, Eva Bal), Monsieur Bach! Monsieur Bach! (Eva Bal) in coprod. met festival ‘Les Coups de Théâtre // 1998-1999: Kati?! Kato!? (Arne Lievens) , Schneeuw (Johan De Smet), Sikkepit (Johan De Smet) // 1999-2000: Het Aardappeltheater (Van Reek & Ten Bosch), Frieda, een beelden project van Eva Matthijs; Vaders en Eieren (Tanya Hermsen), De wraak van Tarzan (Johan De Smet), Bentekik (Eva Bal), Monologen, een project met Vier Vlaamse auteurs, Kiosk (Andrea Boll & Andreas Denk) // 2000-2001: Mannen (Ives Thuwis), Aààrgh!! (Johan De Smet), Footsteps in de Night (gastregie Eva Bal in Singapore), Lilith@online (Tanya Hermsen) // 2001-2002: De gevaarlijke reis (Eva Bal), Lieg Liefje Lieg (Johan De Smet), Tom Waits For No Man (Ives Thuwis), Luna van de Boom (coproductie met Vlaamse Opera, regie-advies Johan De Smet), Gezegend Zij (Pascale Platel), Ich wollte noch etwas sagen (Ives Thuwis), The end of an affair (coproductie met Forum Freies Theater, Düsseldorf), C’est Moi (Bentekik in Franse versie) // 2002-2003: Balmoral (Eva Bal, Johan De Smet, Ives Thuwis, Wim De Winne), Villamour coprod. Studio ORKA, Angels (Ives Thuwis & Gregory Caers), Calypso (Johan De Smet), De jongen die het wist (Eva Bal) // 2003-2004: Wilde Dingen (Eva Bal) , Sneeuwstorm,’t Ijlland (Johan De Smet) coprod. met Publiekstheater Gent, Stil ne keer (Patrick Van Caeckenberg & Wim De Winne), Mooi en Genadeloos, (Gregory Caers), Morgenblätter (Emilie Sterkenburgh), 2004-2005: Alice (Pepijn Lievens, video Christina Vankerckhoven), Doolhoofd, coprod. Studio ORKA, De verrassing (Eva Bal), Beuysband (Johan De Smet, choreografie Natascha Pire), Donkergroen (Janni Van Goor), Shelter (Joke Laureyns & Kwint Manshoven) // 2005-2006: Naar Oom (Eva Bal), Kerstbal Moderne – coprod. met Bal Moderne, Titus (Jan Sobrie, video Christina Vankerckhoven), Panama (Johan De Smet & Andreas Denk), Oscar en Mamie Rose (Ruth Beeckmans, Joris Hessels, Sarah Vangeel), Alice  (Pepijn Lievens, video Christina Vankerckhoven), De verrassing (Eva Bal) // 2006–2007: De wanhopige overweldigende verpletterende liefde van meneer Bert (Eva Bal), Koekoekkind (Ives Thuwis), Dallas (Johan De Smet), Martha Marthe Mathilde Matthieu (Kwint Manshoven, Janni Van Goor, Ives Thuwis, Joke Laureyns), 2007–2008: Het Verdragen van Versailles (Steven Beersman, Randi De Vlieghe, Natascha Pire), Rennen (Gregory Caers en Ives Thuwis), Satijn en Witte Wijn (Eva Bal en Ives Thuwis), Pubers Bestaan Niet (Alexander Devriendt) coprod. Ontroerend Goed, De legende van Woesterdam - coprod. Studio Orka (Johan De Smet, Martine Decroos) // 2008–2009: No Time Off For Good Behaviour (Ivan Vrambout) coprod. Action Malaise, Eerste Sneeuw (Johan De Smet, Tania Castaing) coprod. Vélo Théâtre (FR), Love (Eva Bal) coprod. Dschungel Wien (AU), Solar City (Johan De Smet) coprod. Shäxpir Festival (AU) // 2009–2010: Unfold (Joke Laureyns en Kwint Manshoven) coprod. kabinet k, Het verdriet aan de overkant (Eva Bal, tekst Jan Sobrie), De Radioloog (Johan De Smet), Teenage Riot (Alexander Devriendt) coprod. Ontroerend Goed // 2010-2011: Woudlingen (Randi Devlieghe) coprod. Oldenburgisches Staatstheater (D), Werner eet zijn schoen (Erna van den Berg, tekst Hans van den Boom) coprod. Stella Den Haag (NL), Het huis huilt (Michelle Adriaense en Ilse Roman) // 2011–2012: Kopbeest (Frank Dierens, Marc Verstraete), Parents (Tom Vermeir), Twist (Johan De Smet en Kjell Moberg) coprod. met NIE, Chicks for money and nothing for free  coprod. Het KIP // 2012–2013: De papa, de mama en de nazi (Carly Wijs) coprod. met Theater Antigone, Charlotte (Eva Bal), ’t Is mijn smaak niet (Hendrik Lebon & Sara Dykmans) coprod. HetLabUtrecht, De (on)mogelijke vriendschap van Augustijn en Stef (Seppe Baeyens), Gebroken dromen (Johan De Smet, Wannes Gyselinck, Geert Vandyck, Sebastien Van Huffel, Anna Vercammen, Pieter Willems coprod. Mambocito Mio // 2013–2014: De geschiedenis van de wereld aan de hand van banaliteiten (Titus De Voogdt, Johan De Smet), Pigeon (Dominique Collet & Jo Timmins) // 2014–2015: Wildemannen Woestewijven (stadsfestival samen met Crica, 4Hoog, Studio Orka, Stad Gent), Voetbal op hoge hakken (Randi De Vlieghe, Jef Van gestel), De koningin is verdwenen (Anna Vercammen, Joeri Cnapelinckx, Sabien Clement), Bab(b)el (Joke Laureyns coprod. kabinet k) // 2015-2016: PITCHbull (regie: Johan De Smet), Het meisje van de touwslagerij (Frank Dierens, Ruth Beeckmans, Cami Moonen), Verdwaald (regie: Eva Bal), Festival Digital #1 // 2016-2017: Verloren (Audrey Dero & Christine Verheyden), Mémé - de Peetmoeder - (Jan Sobrie, Johan De Smet), De Daltons (Sander en Jordaan De Cuyper, Gonzalo Alarcón, Laurence Roothooft, Johan De Smet coprod. Cie Pol & Freddy), 9 (Hélène Blackburn, Johan De Smet coprod. Cas Public), Meisjes van krijt (Anna Vercammen, Dominique Collet) // 2017-2018: Cliffdancers (coprod. Tanzhaus nrw), Park Katrol (Giovani Vanhoenacker, Bolwerk), Karandasj (Thomas Devos, Jan Missotten), Salon Secret (coprod. Arsenaal/Lazarus) // 2018-2019: BUZZ (Charlotte Vandermeersch coprod. Arsenaal/Lazarus), Festival Digital #2, Fun Loving Humans (Simon D'Huyvetter), Homo Deus Frankenstein (Sara Ostertag, Johan De Smet coprod. I Solisti, make make produktionen), Veel te veel te veel (Johan De Smet, coprod. Les Pieds dans le Vent) // 2019-2020: De laatste eenhoorn (Lola Bogaert), plastiekBERTRAND (Leentje Kerremans, Valerie Le Roy coprod. De Maan), Le Dîner (coprod. Doble Mandoble), Petites Visites // 2020-2021: Shakira & Chikara (Johan De Smet, Kenjiro Otani), Drop by drop (Craig Weston, Giovanni Baudonck), Club Toulouse (Marieke Dermul, Roman Van Houtven), Voetbalvaders (Phéline Thierens), Een Pleidooi voor Zelfmoord (Jozefien Mombaerts)