ateliers

Spring naar informatie over de vakantieateliers.

OVER DE THEATERATELIERS

Sinds de start van KOPERGIETERY (dat toen nog Speelteater Gent heette) in 1978 worden theaterateliers opgezet voor kinderen en jongeren van 8 jaar tot 18 jaar. Tegenwoordig zijn dat wekelijkse theaterateliers en periodieke vakantie-ateliers. Ook in KG Rabot worden er wekelijks ateliers opgezet.

Ieder seizoen zijn er een 150-tal kinderen en jongeren die, in kleine groepen, aan een project werken onder leiding van regisseurs, musici, choreografen, filmmakers en/of theaterdocenten.

Deze projecten verschillen in duur, opzet, naar inhoud en vorm, maar allemaal komen ze tot stand onder leiding van ervaren mensen. Sommige projecten groeien uit tot ‘volwaardige’, reizende producties.

Er wordt niet gewerkt volgens een ‘methode’ of een educatief programma. Ateliers zijn werkplaatsen. Plekken waar kinderen en jongeren, samen met een docent/artiest aan het werk gaan in een bruisend en voedend proces. Wederzijdse inspiratie en het ontwikkelen van eigen mogelijkheden, daar gaat het om, en ook het verwerven van inzichten. Inzichten in wat theater kan zijn, in wat zich afspeelt in de wereld.

 

WAT STAAT ER SEIZOEN 2020-2021 IN DE THEATERATELIERS OP STAPEL?

° BLOK 1

Van september tot eind november laten we onze jongeren samen met hun docent op onderzoek gaan naar wat hun theatraal met elkaar verbindt. Na maanden van afstand, gaan we weer op zoek naar hoe theater en verbeelding ons verbinden met elkaar. We creëren vrijplaatsen om te spelen en ensceneren. We eindigen dit eerste blok binnen de veiligheid van de repetitieruimtes.

docenten: Wim de Winne, Simon D’huyvetter, Griet Dobbelaere Jeroen d’Hoop, Marthe Schneider (playField), Anne van Opstal, Pascal Buyse, Patrick Vervueren, Michiel Soete, Jozefien Mombaerts, Eva Binon, Tim Van Nuffel, Soetkin Vervaet

 

° BLOK 2

Het tweede blok start in januari en loopt door tot aan het theaterweekend in mei. We gaan aan de slag met het overkoepelende thema:  ZIE ME - ZICHTBAARHEID.

Wat groots is en schreeuwerig en fel ZIEN we.
Wat klein is en kwetsbaar en stil  ZIEN we vaker niet of over het hoofd.
Van januari tot mei gaan we in onze ateliers op zoek naar dat wat net onder de radar blijft, naar de onzichtbare verhalen, de verborgen eilanden, de gefluisterde woorden en alles en iedereen waar we soms overkijken, wat we door de felle kleuren om ons heen soms niet meer zien.
Een pleidooi voor alles wat bescheiden is of onopvallend. 
Een pleidooi voor dat wat net buiten ons gezichtsveld valt.
Om op die manier een ode te brengen aan het vergeten detail en de verloren parels.

docenten: Wim De Winne, Dominique Collet, Ilja Van Autreve, Isabel Vervoort, Playfield., Jonas Baeke, Jozefien Mombaerts, Kenneth Michiels en/of Emma Baes, Nona Demey, Arne Luiting, Tim Van Nuffel, Anouk David, Hilde DeClercq, Joram Kunde

Op 22 en 23 mei 2021 presenteren alle kinderen en jongeren hun toonmoment in de KOPERGIETERY tijdens het THEATERWEEKEND, een bruisend wilde afsluiter van het atelierjaar. 
 

° PROJECTEN

Ateliervoorstelling De Klas

60 minuten, 1 klas, 10 lessenaars, 20 stoelen, evenveel jongeren, boekentassen, pennenzakken. Een veelvoud aan stylo’s, mappen, geheimen, afwijzingen, ruzies, hormonen, vriendschappen voor eeuwig, luizen, luisteren, roepen, zuchten, leren. Gewoon, op scène, de klas, niet meer of minder dan een klas. Een atelierjuweeltje om met plezier te ontdekken. Wegens COVID-19 werd de première, bedoeld voor april 2020, uitgesteld naar 20 december 2020. Ook deze datum zal verplaatst moeten worden. Alle info: HIER.

Wild Weekend & Jong Werk (XL)

Elk jaar biedt KOPERGIETERY een inkijk in haar atelierwerking tijdens het ‘Wild Weekend’, dat dit seizoen doorgaat op 22 & 23 mei 2021.  Iedere ateliergroep presenteert er een toonmoment. Aansluitend presenteren we van 23 t/m 30 mei 'Jong Werk’, waar jonge makers die op één of andere manier met KOPERGIETERY verbonden zijn hun werk presenteren. Soms helemaal af, soms nog wat fragiel, maar steeds de moeite waard.  

 

PRAKTISCH

De Theaterateliers voor seizoen 20-21 gaan van start op woensdag 16 september en op zaterdag 19 september. De deelnemers worden per mail verwittigd.

 

GOED OM WETEN

De wekelijkse theaterateliers zijn helaas reeds volzet. Daarom organiseert KOPERGIETERY tijdens schoolvakanties regelmatig vakantieateliers, zodat nieuwe kinderen en jongeren het huis en de werking kunnen leren kennen. De eerstvolgende vakantieateliers zullen plaatsvinden in de herfstvakantie. Data en uren zijn nog niet gekend.  

Indien er plaatsen vrijkomen binnen de wekelijkse ateliers, kan een kind - die deelnam aan de vakantieateliers - doorschuiven naar de wekelijkse ateliers.  Als uw kind daar zin in heeft, is het belangrijk dit te melden zodat je kind op de wachtlijst staat!

Dit is echter geen wachtlijst met nummertjes…  We selecteren de nieuwe kinderen/jongeren op basis van hun leeftijd (in sommige leeftijdsgroepen komen er meer plaatsen vrij dan in andere) en hun profiel (hoe ze binnen de bestaande groepen zouden functioneren). We vertrekken dus heel erg van de persoonlijkheid van de kinderen in de (bestaande) groep en dat bepaalt mee de instroom van nieuwe kinderen in de ateliers. Niet vergeten: énkel kinderen die reeds een vakantieatelier volgden, komen in aanmerking.

De wekelijkse theaterateliers vinden plaats in de KOPERGIETERY (Blekerijstraat) en in KG Rabot (Vlotstraat), altijd op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag.  De wekelijkse Rabotateliers in KG RABOT (Vlotstraat) vinden plaats op dinsdag na school. In de Rabotateliers werken we met kinderen uit de wijk Rabot.

 

VAKANTIEATELIERS

De eerstvolgende vakantieateliers vinden plaats in de krokusvakantie van 16 t/m 19 februari 2021.

De ateliers worden per leeftijdsgroep gegeven, telkens van 10u tot 12u in de KOPERGIETERY:

* 8 tot 9-jarigen
* 10 tot 11-jarigen 
* 11 tot 12-jarigen 

Inschrijven kan door een mail te sturen met naam en geboortedatum naar theaterateliers@kopergietery.be. Je schrijft je in voor alle 4 de dagen.
Prijs: 65 euro.

Je inschrijving is pas definitief als je vanuit KOPERGIETERY een persoonlijke bevestigingsmail ontvangt.

Indien je graag per mail op de hoogte wordt gehouden over onze vakantieateliers, kan je dit laten weten via theaterateliers@kopergietery.be.
 

 

CONTACT