SCHOLEN

Naast de vele voorstellingen die we in schoolverband organiseren, maakt KOPERGIETERY zich ook sterk in het opzetten en ondersteunen van allerlei initiatieven die de brug slaan naar onderwijs.

Met deze initiatieven wil KOPERGIETERY tegemoetkomen aan de dringende vraag en behoefte van leerkrachten (in spe) – en bij uitbreiding van alle mensen die in de onderwijspraktijk staan – om een dieper inzicht te verwerven in de podiumkunsten. Daarenboven willen we hen stimuleren om deze inzichten over te dragen aan kinderen en jongeren. Uiteraard gaat het daarbij om veel meer dan het verstrekken van informatie over eigen producties en gastvoorstellingen. 

KOPERGIETERY maakt al jaren werk van een degelijke educatieve omkadering van wat in huis wordt gemaakt en getoond. Sinds 2019 maken we gebruik van KIOSK, ons online inspiratieplatform ter voorbereiding en nabeschouwing van de eigen producties. Je vindt er boekentips, filmpjes met de makers, opdrachten gerelateerd aan de voorstelling en veel meer.  Zo kan je in de klas ook digitaal aan de slag!

Binnen het educatieve luik van onze werking bieden we ook rondleidingen aan voor (klas)groepen, al dan niet na het zien van een voorstelling. Je krijgt een blik achter de schermen en ontdekt hoe een voorstelling gemaakt wordt: van het eerste idee in de maker zijn hoofd tot het applaus na de voorstelling.

De rondleiding kan gecombineerd worden met een digitale omkadering aan onze Mediatafel (een grote digitale touchscreentafel). De leerlingen worden hierdoor op een speelse, interactieve wijze betrokken bij de podiumkunsten en de voorstelling die ze net te zien kregen. De reacties op de eerste toepassingen waren unaniem enthousiast, zowel bij leerkrachten als leerlingen. Meer informatie over het Medialab en de Mediatafel: klik hier

Ook wordt op het einde van elk theaterseizoen een informatieavond gehouden waarbinnen het aanbod aan schoolvoorstellingen voor het komende seizoen wordt toegelicht. 
 

SPECIFIEKE SCHOOLPROJECTEN

In seizoen 2023-2024 werkt KOPERGIETERY mee aan 'Het Groot Debat', een scholenproject waarmee we samen met LARF!, Viernulvier, Gentse Jeugdraad, Jeugddienst Stad Gent en Ghent European Youth Capital jongeren uit het zesde middelbaar trachten warm te maken hun stem te laten horen. Op 25 april 2024 zal dit alles uitmonden in ‘Het Groot Debat’; 750 jongeren uit de deelnemende scholen en jeugdverenigingen debatteren over wat ze belangrijk vinden en formuleren voorstellen aan de politiek. Vind HIER meer info over 'Het Groot Debat'.  

 

CONTACT

Ellen Preckler
09 266 11 42
scholen@kopergietery.be

 

AANBOD EN INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2021-2022

Alle informatie m.b.t. het scholenaanbod vind je op ons digitaal platform KIOSK.