SCHOLEN

Naast de vele voorstellingen die we in schoolverband organiseren, maakt KOPERGIETERY zich ook sterk in het opzetten en ondersteunen van allerlei initiatieven die de brug slaan naar onderwijs.

Met deze initiatieven wil KOPERGIETERY tegemoetkomen aan de dringende vraag en behoefte van leerkrachten (in spe) – en bij uitbreiding van alle mensen die in de onderwijspraktijk staan – om een dieper inzicht te verwerven in de podiumkunsten. Daarenboven willen we hen stimuleren om deze inzichten over te dragen aan kinderen en jongeren. Uiteraard gaat het daarbij om veel meer dan het verstrekken van informatie over eigen producties en gastvoorstellingen. 

KOPERGIETERY maakt al jaren werk van een degelijke educatieve omkadering van wat in huis wordt gemaakt en getoond. Sinds 2019 maken we gebruik van KIOSK, ons online inspiratieplatform ter voorbereiding en nabeschouwing van de eigen producties. Je vindt er boekentips, filmpjes met de makers, opdrachten gerelateerd aan de voorstelling en veel meer.  Zo kan je in de klas ook digitaal aan de slag!

Binnen het educatieve luik van onze werking bieden we ook rondleidingen aan voor (klas)groepen, al dan niet na het zien van een voorstelling. Je krijgt een blik achter de schermen en ontdekt hoe een voorstelling gemaakt wordt: van het eerste idee in de maker zijn hoofd tot het applaus na de voorstelling.

De rondleiding kan gecombineerd worden met een digitale omkadering aan onze Mediatafel (een grote digitale touchscreentafel). De leerlingen worden hierdoor op een speelse, interactieve wijze betrokken bij de podiumkunsten en de voorstelling die ze net te zien kregen. De reacties op de eerste toepassingen waren unaniem enthousiast, zowel bij leerkrachten als leerlingen. Meer informatie over het Medialab en de Mediatafel: klik hier

Ook wordt op het einde van elk theaterseizoen een informatieavond gehouden waarbinnen het aanbod aan schoolvoorstellingen voor het komende seizoen wordt toegelicht . De eerstvolgende informatieavond valt (onder voorbehoud) op dinsdag 10 mei 2022 (onder voorbehoud). Meer informatie volgt.
 

VOORBEELDEN SPECIFIEKE SCHOOLPROJECTEN

Elk seizoen kiest KOPERGIETERY een 'meterklas'. Voor seizoen 2021-2022 is dat Muzische Leerthuis Melopee. We bieden de leerlingen verschillende voorstellingen aan en stippelen samen met de leerkracht(en) een traject op maat van de klas uit. Deze inhoud wisselt dus elke keer. Voor Melopee gaan we aan de slag rond de verschillende beroepen in het theater: acteur, technicus, productiemanager, communicatieverantwoordelijke, administratief medewerker,… De leerlingen krijgen een rondleiding, interviewen medewerkers, spelers en makers en verwerken dit alles beeldend en tekstueel. Het eindresultaat zal ook als inspiratie dienen bij toekomstige rondleidingen in ons huis.

Dit seizoen gaan we van start met het leesbevorderingsproject ‘Het Verhaaluur’ (i.s.m. Brede School). In ‘Het Verhaaluur’ brengt KOPERGIETERY een interactief verhaalmoment voor een specifieke klas. Een artiest/theatermaker brengt een verhaal op maat van die klas, gelinkt aan een voorstelling die deze klas op een ander moment in de theaterzaal zal zien. We lezen echter niet enkel voor, het verhaalmoment kent eveneens een interactieve doorvertaling naar onze Mediatafel zodat de kinderen actief en met hedendaagse tools aan de slag kunnen. Dat kan gaan van woorden omzetten naar de eigen thuistaal, over allerhande taalspelletjes naar zelf een vervolg bedenken op het verhaal a.d.h.v. beelden. Met veel spelplezier willen we de kinderen tonen dat lezen en taal ook heel erg leuk kunnen zijn.

KOPERGIETERY werkt al enkele jaren nauw samen met Brede School. Dit schooljaar genieten alle leerlingen van het derde leerjaar van de verschillende buurtscholen van een extra omkadering bij één van onze voorstellingen.

KOPERGIETERY is tevens een veelgevraagde partner voor scholen bij de realisatie van dynamoprojecten. Zo werkte VBS Sint-Salvator voor hun dynamoproject samen met kostuumontwerpers Leentje Kerremans en Valerie Leroy rond de KOPERGIETERY-voorstelling plastiekBERTRAND. Een uitgebreid verslag van dit meer dan geslaagde project vind je hier.

 

CONTACT

Lisha Raes/Ellen Preckler
09 266 11 42
scholen@kopergietery.be

 

AANBOD EN INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2021-2022

Alle informatie m.b.t. het scholenaanbod vind je op ons digitaal platform KIOSK.