SCHOLEN

AANBOD EN INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2020-2021

Alle informatie m.b.t. het scholenaanbod vind je op ons digitaal platform KIOSK.
Wil je liever een brochure in pdf raadplegen? 
Klik dan:
- scholenaanbod kleuter- en lager onderwijs 
- scholenaanbod secundair onderwijs

 

 

Naast de vele voorstellingen die we in schoolverband organiseren, maakt KOPERGIETERY zich ook sterk in het opzetten en ondersteunen van allerlei initiatieven die de brug slaan naar onderwijs.

Met deze initiatieven wil KOPERGIETERY tegemoetkomen aan de dringende vraag en behoefte van leerkrachten (in spe) – en bij uitbreiding van alle mensen die in de onderwijspraktijk staan – om een dieper inzicht te verwerven in de podiumkunsten. Daarenboven willen we hen stimuleren om deze inzichten over te dragen aan kinderen en jongeren. Uiteraard gaat het daarbij om veel meer dan het verstrekken van informatie over eigen producties en gastvoorstellingen. 

KOPERGIETERY maakt al jaren werk van een degelijke educatieve omkadering van wat in huis wordt gemaakt en getoond. Nieuw sinds vorig seizoen is de KIOSK- ons online inspiratieplatform ter voorbereiding en nabeschouwing van de eigen producties. Je vindt er boekentips, films met de makers, opdrachten gerelateerd aan de voorstelling en veel meer.  Zo kan je in de klas ook digitaal aan de slag!

KOPERGIETERY werkt bij sommige creaties een digitale omkadering uit aan de Mediatafel. Dit noemen we 'verdiepingssessies', waar je per klas op kan intekenen. Elke sessie wordt gehouden in de KOPERGIETERY aan de Mediatafel (een grote digitale touchscreentafel), veelal na de voorstelling.
In de aanbodbrochure (downloadlink bovenaan deze pagina) vind je voor welke voorstellingen een sessie mogelijk is. Doel van dergelijke sessies is om leerlingen op een speelse, interactieve wijze te betrekken bij de podiumkunsten en om de voorstelling die ze zagen toe te lichten. De reacties op de eerste toepassingen waren unaniem enthousiast, zowel bij leerkrachten als leerlingen. Meer informatie over de verdiepingssesies vind je hier.

Ook wordt op het einde van elk theaterseizoen een informatie-avond gehouden waarbinnen het aanbod aan schoolvoorstellingen voor het komende seizoen wordt toegelicht . De eerstvolgende informatie-avond valt op ma 11 mei 2020. 

VOORBEELDEN SPECIFIEKE SCHOOLPROJECTEN

Dit seizoen werkt KOPERGIETERY samen met De Mozaïek, een klas met anderstalige nieuwkomers, en De Ziekenhuisschool. We bieden verschillende voorstellingen aan, voorzien workshops in de klas en werken samen met de leerkrachten een traject op maat uit voor de elke individuele klas.

Dit schooljaar hernemen we Petites Visites. Naast de Kinderoncologie van het Princes Elisabeth Ziekenhuis betrekken we nu ook kinderen van De Ziekenhuisschool. Kinderen krijgen tijdens de kerstperiode bezoekjes van hun helden en ontwerpen een geschenk op maat voor andere zieke kinderen

Voor onze jongerenvoorstelling De Klas werken we dit seizoen samen met Atheneum Gentbrugge. De leerlingen van het 2e en 3e middelbaar nemen samen met onze atelierjongeren deel aan de audities voor De Klas. Pepijn Lievens en Lien Maes stellen zo een diverse Gentse klasgroep samen en repeteren wekelijks met de jongeren naar de première op donderdag 16 april toe.

CONTACT

Ellen Preckler / Lisha Raes
09 266 11 42
scholen@kopergietery.be