SCHOLEN

Naast de vele voorstellingen die we in schoolverband organiseren, maakt KOPERGIETERY zich ook sterk in het opzetten en ondersteunen van allerlei initiatieven die de brug slaan naar onderwijs.

Met deze initiatieven wil KOPERGIETERY tegemoetkomen aan de dringende vraag en behoefte van leerkrachten (in spe) – en bij uitbreiding van alle mensen die in de onderwijspraktijk staan – om een dieper inzicht te verwerven in de podiumkunsten. Daarenboven willen we hen stimuleren om deze inzichten over te dragen aan kinderen en jongeren. Uiteraard gaat het daarbij om veel meer dan het verstrekken van informatie over eigen producties en gastvoorstellingen. 

KOPERGIETERY maakt al jaren werk van een degelijke educatieve omkadering van wat in huis wordt gemaakt en getoond. Sinds 2019 maken we gebruik van KIOSK, ons online inspiratieplatform ter voorbereiding en nabeschouwing van de eigen producties. Je vindt er boekentips, filmpjes met de makers, opdrachten gerelateerd aan de voorstelling en veel meer.  Zo kan je in de klas ook digitaal aan de slag!

Binnen het educatieve luik van onze werking bieden we ook rondleidingen aan voor (klas)groepen, al dan niet na het zien van een voorstelling. Je krijgt een blik achter de schermen en ontdekt hoe een voorstelling gemaakt wordt: van het eerste idee in de maker zijn hoofd tot het applaus na de voorstelling.

De rondleiding kan gecombineerd worden met een digitale omkadering aan onze Mediatafel (een grote digitale touchscreentafel). De leerlingen worden hierdoor op een speelse, interactieve wijze betrokken bij de podiumkunsten en de voorstelling die ze net te zien kregen. De reacties op de eerste toepassingen waren unaniem enthousiast, zowel bij leerkrachten als leerlingen. Meer informatie over het Medialab en de Mediatafel: klik hier

Ook wordt op het einde van elk theaterseizoen een informatieavond gehouden waarbinnen het aanbod aan schoolvoorstellingen voor het komende seizoen wordt toegelicht . De eerstvolgende informatieavond valt (onder voorbehoud) op maandag 10 mei 2021. Meer informatie volgt.
 

VOORBEELDEN SPECIFIEKE SCHOOLPROJECTEN

Vorig seizoen werkte KOPERGIETERY samen met De Mozaïek, een klas met anderstalige nieuwkomers, en De Ziekenhuisschool. We boden verschillende voorstellingen aan, deden workshops in de klas en werkten samen met de leerkrachten een traject op maat uit voor elke individuele klas.

We hernamen ook het ziekenhuisproject Petites Visites. Naast de Kinderoncologie van het Princes Elisabeth Ziekenhuis betrokken we deze keer ook kinderen van De Ziekenhuisschool. Kinderen kregen tijdens de kerstperiode bezoekjes van hun helden en ontworpen een geschenk op maat voor andere zieke kinderen. 

Voor onze jongerenvoorstelling De Klas werkten we voor de audities samen met Atheneum Gentbrugge. De leerlingen van het 2e en 3e middelbaar namen samen met onze atelierjongeren deel aan de audities voor De Klas. Pepijn Lievens, Lien Maes en Griet Dobbelaere stelden zo een diverse Gentse klas/spelersgroep samen.

 

We staan vol ongeduld te trappelen om nieuwe schoolprojecten op te starten zodat we terug volop kunnen inzetten op inspirerende ontmoetingen tussen onderwijs en cultuur!

CONTACT

Ellen Preckler / Lisha Raes
09 266 11 42
scholen@kopergietery.be

 

AANBOD EN INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2021-2022

Alle informatie m.b.t. het scholenaanbod vind je op ons digitaal platform KIOSK.